STRIKE COMPANY

ストライクカンパニー

  • アーティスト名:ストライクカンパニー
  • 結成年・デビュー日・活動開始年:2008年
  • 出身地:石垣市
  • 現居住地(活動拠点等):東京都